Köpvillkor

BETALNING

Betalning via Klarna

Fakturering sker genom Klarna,  och skickas via e-post efter det att varorna har lämnat oss. För privatpersoner ska fakturan vara betald inom 14 dagar från fakturadatum. 


Delbetalning via Wasa Kredit (vid avhämtning)

Istället för att betala hela summan vid köptillfället kan du välja att betala månadsvis utan ränta. 

En kreditprövning görs i butiken vilket inte tar mer än några minuter. Du får besked direkt om delbetalning godkänns. Med beviljad kreditgräns kan du sedan ta med dig dina varor samma dag som du gör ditt köp.

Grundkrav för att ansöka om delbetalning:

  • Du är minst 20 år gammal.
  • Är fast anställd sedan 6 månader.
  • Har fast inkomst av tjänst eller pension som överstiger 160 000 kr/år.
  • Du är folkbokförd i Sverige sedan minst 3 år.
  • Har inga betalningsanmärkningar.

Urban Lifestyle erbjuder följande delbetalningsalternativ (samtliga alternativ är räntefria):

1. Ta med varorna hem, betala om tre månader

2. Delbetala sex månader

3. Delbetala tolv månader

Det tillkommer endast uppläggnings- och administrationsavgift


Åldersgräns för beställningar

Kunder under 18 år måste ha förmyndares tillstånd för att göra beställningar hos oss.

Priserna på våra varor anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms. 

De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt.


LEVERANSSÄTT

Våra varor skickas via en transportör (PostNord, DHL). En del av våra produkter har kostnadsfri frakt för privatpersoner. För tyngre produkter, såsom grillar, cyklar och scootrar, tas endast en fast fraktavgift ut på, f.n. 495:-


LEVERANSTID

Våra varor skickas oftast inom 24 timmar från din beställning. Leveranstiden kan variera beroende på vart i landet du bor, men vanligtvis 2-4 arbetsdagar.


AVBESTÄLLNING

Som privatkonsument har du rätt att avbeställa din order innan vi skickat ordern till dig.


AVGIFT FÖR OUTLÖSTA PAKET

Vid större beställningar skickas ordern som paket. Vid outlösta paket debiterar vi en avgift om 495 kr (inkl moms) för att täcka de avgifter som uppkommer i samband med att paketet går i retur till oss.


TRANSPORTSKADADE VAROR

Om en vara skadas under transporten, skall skadan anmälas omgående till speditören (Posten, Schenker, DHL eller liknande).

Du kontaktar även oss för reklamation då vi ansvarar för att leveranserna kommer fram till dig välbehållna.


ÄGANDERÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor du beställt är vår egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda.


REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Vid reklamation skall kund kontakta oss och för att förenkla hanteringen av reklamationen uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.


ÅNGERRÄTT & RETURER

Privatkonsument har, enligt distansavtalslagen, rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller då varan och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Varan får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. För att, som privatkonsument, använda ångerrätten skall kund kontakta oss. Returfrakten bekostas av konsumenten. Återbetalning sker så fort vi fått tillbaka varan och returen är godkänd (återbetalning sker inom 30 dagar).


GARANTIER

Vi lämnar ett års garanti på våra produkter (om inget annan anges i produktinformationen). Privatkonsumenter har enligt konsumentköplagen rätt att reklamera en produkt inom 6 månader från inköpsdatum.

Händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Vi förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har vi rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.


Garantier vid demoex försäljning gäller normalt i 3 månader.


PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt. 


GDPR

Webbshopen urbanlifestyle.nu behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.

Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning") urbanlifestyle.nu, (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig");

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: e-mail: info@urbanlifestyle.nu;

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan urbanlifestyle.nu i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående;

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system);
  • Fraktbolag;
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. ätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter via e-post skickat till: info@urbanlifestyle.nu;

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order på urbanlifestyle.nu bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. accepterar Kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär;

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida.

Reglerna träder i kraft den 2019-05-09

VisaMasterCardKlarna